Kotisivujen rakentaminen

Kotisivujen rakentaminen

Kotisivujen rakentaminen 150 150 Coltrane Hassinen

Rakenna kotisivut - tee käynnistä elämys

Yrityksen kotisivujen rakentaminen ei ole vain visuaalisten elementtien suunnittelua ja yhdistämistä, värien ja fonttien valintaa tai eri visuaalisten pohjien editointia. Se ei ole myöskään myöskään ainoastaan hyvää tekstiä, joka kiinnostaa kohdeyleisöä.

Erotu kilpailijoista. Tee vaikutus ammattimaisen näköisillä ja persoonallisilla sivuilla. Tee käynnistä elämys. 

Hyvät kotisivut herättävät visuaalisuudellaan ja vakuuttavat sisällöllään. Ne löydetään helposti juuri oikean kohderyhmän toimesta eli hakukoneoptimointi on tehty huolella. Ne on tehty alustalle, joka toimii eri laitteissa ja joita voidaan yrityksessä voi itse päivittää. Ulkoasu on linjassa yrityksen visuaalisuuden kanssa ja sisältö tukee yrityksen viestintää.
Kotisivut ovat siis osa yrityksen strategiaa ja ne ovat erittäin tärkeä markkinoinnin keino saavuttaa yrityksen ja markkinoinnin tavoitteet. Vaikka muitakin kanavia käytetään, kotisivujen merkitys ei ole vähentynyt. Eri kanavista ohjataan ihmisiä kotisivuille, jonne voidaan tehdä esimerkiksi laskeutumissivuja tai antaa lisätietoa tuotteista ja tehdä ostajan ostopolku mahdollisimman helpoksi. Niiden toimivuus sekä yrityksen että lukijan näkökulmasta on ehdottoman tärkeää.

Hyvin rakennetut kotisivut ovat enemmän kuin estetiikkaa. Ne auttavat ymmärtämään tuotteita, yritystä ja brändiä eri elementtien ja sisällön kautta. Nämä kaikki viestitittävät sanoin ja ilman sanoja esimerkiksi yrityksen arvoista. Jokainen elementti sivuilla on tarkkaan harkittu ja toimii yhtenä osa-alueena tavoitteiden saavuttamisessa.

Tee heti selväksi mitä myyt, kenelle ja mikä on kilpailuetusi. Tee ostamisesta helppoa. 

Kotisivujen rakentamisen 8 tärkeintä askelta

  1. Tavoitteiden asettaminen: Mikä on kotisivujen tarkoitus? Onko niiden tarkoitus viihdyttää, informoida, myydä? Miten ne palvelevat asiakasta ostopolun eri vaiheissa? Minkälaisia ovat erilaiset ostopersoonat? Millaisia ovat kilpailijoiden kotisivut?
  2. Projektin laajuuden määrittely: Mikä on projektin tarkempi määrittely, kuinka laaja se on? Mitä sivuja, elementtejä ja tietoa tarvitaan, jotta tavoitteet saavutetaan? Tarvitaanko esimerkiksi blogia tai sähköpostimarkkinointia?
  3. Sivujen rakenne: : Tee sivurakenne, joka palvelee tehtyjä tavoitteita. Mitä sisältöä ja ominaisuuksia tarvitaan?  On olemassa erilaisia visualisointivälineitä sivuston hahmottamiseen, mutta sen voi tehdä perinteisesti paperillekin.
  4. Sisällöntuotanto: Määrittele ja luo ksittäisten sivujen sisältö. Näitä voit täydentää ja tarkentaa myöhemmin vielä. Muista, että sisältö sitouttaa lukijaa yritykseen ja vie kohti ostamista. Tässä nousee hyvin tärkeäksi elementiksi  hakukoneoptimointi ja miten saadaan sivut pysymään tietyssä aiheessa. Kaikilla sivuilla täytyy olla hyvää, aiheeseen liittyvää ja kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä. Lue lisää sisällöntuotannosta.
  5. Visuaalisuus: Tee sisältöä tukeva ja yrityksen brändin mukainen visuaalisen ulkoasu. Visuaalisuudella on suuri merkitys, sillä saat lulijan tututumaan sisältöön. Visuaalisuuden tiedetään yksin  tuovan sivuille liikennettä ja lisäävän myyntiä.
    Myös visuaalisuuden pitää ”purra” kohdeyleisöön sekä tukea myös liiketoiminnan luonnetta ja tavoitteita. Mieti, millä sanoilla kuvaisit yritystä ja luo sivut, joista tulee juuri nuo adjektiivit mieleen. Visuaalisuus määrittelee paljon ulkonäköä ja sivujen toimivuutta ja siinä kannattaa käyttää ammattilaista, jos omat taidot eivät riitä. Ihmiset haluavat ja ovat tottuneet näkemään sivuilla kuvia. Suosittelen ehdottomasti ammattimaisia tuotekuvia,. Lue lisää visuaalisuudesta. 
  6. Testaus: Sivut testata hyvin ennen lanseerausta. Mikään ei ole niin raivostuttavaa, kuin toimimattomat tai esimerkiksi hitaat sivut. Testaa sivut eri laitteilla ja pyydä kommentteja erilaisilta ihmisiltä. Tarkista kaikki linkit ja latautuminen. Sivuja voi testata esimerkiki grader.com -sivustolla, joka ei vain testaasivuja laaja-alaisesti, vaan antaa myös korjausehdotuksia. Myös SEO Spider on suositeltava vaihtoehto.
  7. Lanseeraa sivut! Miten saat markkinoitua sivujasi ja sinne mahdollisimman paljon kävijöitä. Kannattako esimerkiksi tehdä määräaikainen avaijaistarjous? Sivun kälijöiden pitäisi olla  kohderyhmän potentiaalisia asiakkaita.
  8. Seuraaminen: Seuraa mm. kävijämääriä, millaisia kävijöitä, mistä he tulevat sivuille, millä sivuilla käyvät, kauanko viipyvät ja miltä sivulta poistuvat. Tarkista etenkin alussa kotisivujen strategiaa ja miten se oikeasti palvelee tavoitteita ja tee mahdollisia muutoksia.

Kotisivujen yleisimmät virheet

Sivuilta ei käy selkeästi ilmi mitä myydään, kenelle myydään ja miten tuotteen tai palvelun voi ostaa. Ostaminen on tehty liian vaikeaksi.

Alustaa valittaessa ei ole huomioitu  kaikkia tarpeita.

Sivut suunnitellaan itseä, ei kohderyhmää varten.

Visuaalisia elementtejä on  liikaa ja lopputulos on sekava. Kuvat saattavat olla tylsiä toimistokuvia, eivät tue asiaa ja pahimmillaan ovat vielä huonolaatuisia. Visuaalisuusdessa ei ole yhtenäisyyttä.

Mobiiliin skaalautuvuus ei toimi tai sivut eivät toimi eri selaimissa. Myös sivujen hitaus saa lukijan helposti siirtymään kilpailijoiden sivuille.

Sivuilla on vain mainostekstiä, ei tietoa. Ihmiset etsivät päätöksenteon tueksi myös tietoa.

Yhteystiedot eivät löydy helposti ja yhteydenotto on hankalaa.

Personoitu markkinointi puuttuu. Yrityksen lisäksi henkilöstö on myös osa brändiä, joka kiinnostaa lukijaa. Sivuilta pitäisi löytyä tietoa yrityksen historiasta ja henkilöstöstä. Referenssit kertovat paljon. 

Kirjoitusvirheitä ja sekavaa kieltä.

Sivuilla ei ole mitään yllättävää tai todellisia mielenkiintoa nostavia elementtejä.

Somen jakopainikkeet puuttuvat.

Share

Coltrane Hassinen

VisuOpisto kouluttaa käyttämään visualisuutta ja sen kaikkia mahdollisuuksia. VisuVinkit ovat kaikille, jotka haluavat parantaa yrityksen visuaalisuudella saamaa tulosta ilmaisilla vinkeillä, ohjeilla ja materiaaleilla.