Miksi yrityksen pitäisi olla kiinnostunut visuaalisuudesta?

Miksi yrityksen pitäisi olla kiinnostunut visuaalisuudesta? 1000 628 Coltrane Hassinen

Miksi yrityksesi pitäisi olla kiinnostunut visuaalisuudesta?

TOP vinkit visuaalisuuden suunnitteluun

Studentumin viestintä haastatteli minua koulutus.fi -sivuille. Tässä haastattelu:

Miten yrityksen tai tuotteen visuaalinen ilme vaikuttaa yrityksestäsi muodostuvaan mielikuvaan? Mikä yhteys visuaalisilla ratkaisuilla on ostopäätöksiin ja myyntiin? VISU-Opiston perustaja ja kouluttaja Coltrane Hassinen kertoi, miksi yritysten kannattaa tehdä visuaalisuudesta kilpailuvaltti.

Hassisella on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnista ja alan yrittäjänä hän on toiminut yli 10 vuotta. Nykyään Hassinen auttaa yrittäjiä ymmärtämään visuaalisten keinojen vaikutukset sekä toteuttamaan tehokkaasti itse oman yrityksen markkinointia.

TOP 5 vinkit visuaalisuuden suunnitteluun

1. Panosta visuaalisuuteen

2. Varmista että tiedät, miten visuaalisuutesi vaikuttaa myyntiisi

3. Määrittele ja tunne kohderyhmäsi

4. Huolehdi, että brändilläsi on yhtenäinen viesti

5. Ulkoista visuaalisuus tarvittaessa

Visuaalisuudella pääset kertomaan tuotteestasi

Hassisen intohimo markkinointiin heräsi jo opiskeluaikoina ja vahvistui työelämässä. Hän oppi tuntemaan visuaalisuuden merkityksen työskennellessään useissa yrityksissä kansainvälisen markkinoinnin, brändien luomisen ja kommunikoinnin parissa. Urallaan ja erityisesti yli 10 vuoden yrittäjyyden aikana Hassinen on huomannut, että monet hienot tuotteet seisovat hyllyssä visuaalisuuden takia.

– Monesti saattoi olla tilanne, että visuaalisuus on kotitekoisen näköistä eikä ammattimaista, joka herättäisi luottamuksen ja saisi tutustumaan tuotteeseen.

Hassinen kertoo, että visuaalisuus auttaa saavuttamaan halutun kohderyhmän ja ylipäätään erottumaan internetin infotulvasta. Visuaalisuudella kiinnität siis huomion yritykseesi ja tuotteisiisi.

– Kutsun visuaalisuutta usein jäänrikkojaksi, koska vain sen avulla päästään edes kertomaan tuotteesta.

Hassisen kertoo, että visuaalisilla keinoilla voidaan viestittää, mitä yritys edustaa ja mitkä ovat yrityksen arvot. Näin myös pääset visuaalisuudella vaikuttamaan yrityksestäsi muodostettaviin mielikuviin.

– Ensivaikutelma kaikissa kanavissasi tehdään ensisijaisesti visuaalisuuden perusteella ja siinä sinun on onnistuttava. Kaikki, mikä näkyy ulospäin, vaikuttaa yrityksestä ja tuotteista muodostuvaan mielikuvaan.

”Kutsun visuaalisuutta usein jäänrikkojaksi, koska vain sen avulla päästään edes kertomaan tuotteesta.”

– Coltrane Hassinen, VISU-Opisto

Visuaalisuus tehostaa markkinointiasi

Markkinoinnillasi haluat herättää ihmisissä tiettyjä tunteita. Myös visuaalisuus herättää tunteita, luo mielikuvia ja vaikuttaa mielipiteisiin. Siksi Hassisen mukaan visuaalisuus on ehdottoman tärkeää ottaa osaksi yrityksen strategiaa ja kaikkea bisnessuunnittelua.

– Pelkästään väreillä saatamme karkottaa heti potentiaaliset asiakkaat, sillä väri tai pakkaus yksinään voi vaikuttaa ostopäätökseen yli 90%.

Hassinen muistuttaa, että ihmiset mieltävät tietyt värit ja symbolit tiettyihin asioihin. Esimerkiksi vihreä väri mielletään usein ”kyllä”-vastaukseen ja punainen väri ”ei”-vastaukseen. Varmista, että yrityksesi ja tuotteesi visuaalisuus on merkitykseltään johdonmukaista ja saa kohderyhmäsi reagoimaan toivomallasi tavalla.

– Koska ostopäätökset perustuvat tunteisiin, on ehdottoman tärkeää, että visuaalisuus herättää oikeita tunteita, hän perustelee.

Hyvä tietää visuaalisuudesta

  • Ihminen omaksuu visuaalisuutta 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstiä
  • 90% aivoihin menevästä informaatiosta on visuaalista
  • 65 % ihmisistä on visuaalisia oppijoita, eli he oppivat ja muistavat visuaalista informaatiota parhaiten
  • Visuaalisuudella voidaan vaikuttaa ostopäätöksiin jopa yli 90%
  • Visuaalisuus muistetaan paremmin

Visuaalisuudella vaikutat ostopäätöksiin

Visuaalinen ilme voi yksinään ratkaista ostetaanko yrityksesi tuotteita tai palveluja. Siten visuaalisuus voi Hassisen mukaan ratkaista koko liiketoiminnan suunnan. Hassinen kertoo, että noin 75% ihmisistä muodostaa mielipiteensä yrityksestä nettisivujen perusteella, ja verkkosivuston käyttäjä päättää alle sekunnissa pelkän ulkoasun perusteella, jääkö hän kyseiselle sivulle. 

– Koska suurin osa muodostaa kotisivujen visuaalisuuden perusteella mielikuvan koko yrityksestä, on niiden visuaalisuuden merkitys suuri brändin ja myynnin kannalta.

Hassisen mukaan kuvat vaikuttavat ostopäätöksiin paljon sanoja voimakkaammin, koska visuaalisuus yksin voi vaikuttaa ostopäätöksiin jopa 90%. Hän kertoo, että verkkosivuilla keskivertoihminen katsoo kaikki kuvat, mutta lukee vain 20% tekstistä. Tutkimusten mukaan mobiiliostaja katsoo aina tuotteen kuvan ennen ostoa, joten kaiken täytyy näyttää hyvältä myös pienellä ruudulla.

– Visuaalisuus vaikuttaa suoraan yrityksen myyntiin ja tämä on asia, joka monelta unohtuu. Esimerkiksi verkkokaupassa huonot tuotekuvat eivät myy tuotetta vaan päinvastoin.

Hassinen kertoo, että visuaalisuuteen panostaminen on kannattavaa. Huonosti toteutettu visuaalisuus voi nimittäin käydä kalliiksi, jos tuotteet eivät myy. Hassisen mukaan jokaisen yrittäjän on tärkeää ymmärtää, miten visuaalisuus vaikuttaa myyntiin, koska se on yrityksen strateginen menestystekijä ja kilpailuvaltti. On hyvä myös muistaa, että visuaalisuuden ulkoistaminenkaan ei täysin poista työtä yrittäjältä.

”Visuaalisuus vaikuttaa suoraan yrityksen myyntiin ja tämä on asia, joka monelta unohtuu.”

– Coltrane Hassinen, VISU-Opisto

Yhtenäinen kokonaisuus toimii

Hassinen määrittelee yrityskuvan muodostuvan kaikesta, mikä näkyy ulospäin, kuten logosta, väreistä ja fonteista. Myös mm. sähköpostin allekirjoitus, uutiskirjeen tilauslomakkeen fontti ja painetut materiaalit kuuluvat Hassisen mukaan visuaalisuuden piiriin. Vaikka yrityksen visuaalisuus muodostuukin useista tekijöistä, on tärkeää, että kaikki osat välittävät yhtenäisen viestin.

– Hyvä lopputulos saadaan optimaalisella yhdistelmällä kuvia ja tekstiä, jossa johdatat visuaalisuudella lukijaa, osoitat tärkeysjärjestyksen ja yhdistät kuvat ja tekstin, tiivistää Hassinen.

Visuaalisuuden hyödyt pähkinänkuoressa

Huolellisesti suunnitellulla ja johdonmukaisella visuaalisella ilmeellä erotut kilpailijoistasi ja herätät tavoittelemasi kohderyhmän huomion.

Visuaalisuudella vaikutat kohderyhmäsi ostopäätöksiin jopa yli 90%.

Visuaalisuudella pääset myös vaikuttamaan yrityksestäsi muodostettaviin mielikuviin.

Parhaimmillaan visuaalisuus on yrityksesi menestystekijä ja kilpailuvaltti.

Share

Coltrane Hassinen

VisuOpisto kouluttaa käyttämään visualisuutta ja sen kaikkia mahdollisuuksia. VisuVinkit ovat kaikille, jotka haluavat parantaa yrityksen visuaalisuudella saamaa tulosta ilmaisilla vinkeillä, ohjeilla ja materiaaleilla.