Vieraskirjoitus: Juuso Kataja

Vieraskirjoitus: Juuso Kataja

Vieraskirjoitus: Juuso Kataja 150 150 Coltrane Hassinen

Miten valitsen oikean hostingin sivustolleni?

vieraskirjoitus: Juuso Kataja, zoner

Kotisivut ja verkkokaupat tarvitsevat toimiakseen kotisivutilan, joka ostetaan yleensä joltain siihen erikoistuneelta palveluntarjoajalta eli hostingyritykseltä. Vaihtoehtoja on kuitenkin markkinoilla todella monia ja valinta voi tuntua haastavalta. Tässä artikkelissa yritän hieman avata, mitä kaikkea kannattaa huomioida palveluntarjoajan valinnassa.

Kartoita alkuun oma tarve

Hostingin valinta on hyvä aloittaa oman tarpeen kartoituksella: riittääkö minulle pelkkä verkkotunnus ja sähköposti vai tarvitsenko myös kotisivutilaa? Erityisesti jokin tietty ohjelmisto, kuten verkkokauppa asettaa myös heti omia vaatimuksia valittavalle palvelulle.

Verkkotunnus

Kaikki lähtee liikkeelle yleensä verkkotunnuksesta, joka määrittää sivuston osoitteen sekä sähköpostien loppuosan. Osa erilaisista kotisivutilaratkaisuista sisältää jo yhden verkkotunnuksen rekisteröinnin vuosittain, eli verkkotunnusta ei välttämättä tarvitse tilata erikseen. Toisinaan hyvät ideat kannattaa rekisteröidä verkkotunnuksen osalta jo ennen varsinaisten sivujen toteutustakin.

Nykyään kaikilla fi-verkkotunnuksilla tulee olla virallinen välittäjä, joka on sitoutunut noudattamaan Liikenne- ja viestintäviraston eli Traficomin ohjeita ja fi-verkkotunnuksia koskevaa lainsäädäntöä. Tämä saattaa rajata jo useimpia ulkomaisia toimijoita pois, sillä kovin moni ulkomainen toimija ei tarjoa fi-verkkotunnusten rekisteröintiin liittyviä palveluita.

Juuso Kataja
Kirjoittaja toimii kotimaisen hostingpalvelun Zonerin markkinointipäällikkönä.

Sivuston tyyppi

Sivuston tyyppi vaikuttaa myös hostingin valintaa. Esimerkiksi käytetty julkaisujärjestelmä voi vaikuttaa siihen kannattaako sivustolle valita perinteinen webhotelli vai erikseen kyseiselle julkaisujärjestelmälle kehitetty palvelu. Etenkin maailman suosituimmalle julkaisujärjestelmälle WordPressille on tarjolla ylläpitopalveluita, joissa on tehty palvelintason optimointeja kyseistä julkaisujärjestelmää ajatellen ja hoidetaan esimerkiksi päivitykset asiakkaan puolesta.

Eri tyyppiset sivustot saattavat vaatia myös hieman erilaisia ominaisuuksia hostingilta. Esimerkiksi yritysten kotisivut ja blogit voidaan pääsääntöisesti välimuistittaa tehokkaasti, eivätkä ne siksi vaadi yhtä paljon resursseja kuin vaikkapa verkkokaupat. Verkkokaupat vaativat siis hostingilta enemmän potkua kuin staattisemmat sivustot. 

Asiakaspalvelun laatu ja vasteajat

Pelkän hinnan ja fyysisten resurssien lisäksi kannattaa pyrkiä myös kartoittamaan palveluntarjoajan asiakaspalvelun toimintaa. Jokainen on varmasti jonotellut puhelimessa pitkiä aikoja tavoittaakseen asiakaspalvelun ongelmatilanteessa, eikä tästä varmasti kukaan nauti. Lisäksi osaavan suomenkielisen asiakaspalvelun saaminen kohtuullisilla aukioloajoilla voi olla parempi ratkaisu kuin se, että jonkinlaista palvelua saa englanniksi 24/7. 

Muut asiantuntijapalvelut

Riittääkö pelkkä hosting vai tarvitsetko toisinaan apua myös sivuston teknisempien toimintojen kanssa? Osa palveluntarjoajista tarjoaa myös tuntityönä asiakkaan puolesta vaikkapa sivuston siirron tai muita sivustoon liittyviä toimenpiteitä, jos oma osaaminen ei riitä.

Harkitse palveluiden keskittämistä

Palveluita on teknisesti mahdollista hajauttaa usealle palveluntarjoajalle, sillä esimerkiksi sähköpostit ja kotisivut voivat sijaita täysin toisistaan riippumatta eri palveluissa. Usein eri palvelut kannattaa kuitenkin keskittää yhdelle palveluntarjoajalle, sillä säästät helposti päällekkäisistä maksuista. Yleensä myös mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen onnistuu helpommin, kun asiaa ei tarvitse selvittää monen eri yrityksen kanssa.

Toimintavarmuus

Palveluiden toimintavarmuus on varmasti tärkeää jokaiselle kotisivujen omistajalle. Erityisen tärkeää se on verkkokauppiaille, sillä katkokset palvelun toiminnassa voivat tarkoittaa heille suoraa kaupan ja sitä kautta tulon menetystä. Kannattaa siis tutustua myös hostingin toimintavarmuuteen. 

Kuten jo aiemmin oli puhe, erilaisten kotisivutilaratkaisujen takana on aina lopulta fyysiset palvelimet. Toimintavarmuuden kannalta paras ratkaisu olisi sellainen, ettei omaa palvelupakettia ole sidottu yhteen fyysiseen palvelimeen, vaan käytössä olisi korkean saavutettavuuden pilviympäristö. Hyvin toimiva pilviympäristö mahdollistaa sen, ettei yksittäisen laitteen vioittuminen tai toimimattomuus välttämättä vaikuta lainkaan sivuston toimintaan. 

Turvallisuus

Huomiota tulisi kiinnittää myös hostingin turvallisuuteen, etenkin, jos sivustolla on tallennettuna tietoja asiakkaista. Hyvä palveluntarjoaja huolehtii palvelinten turvallisuudesta ja fyysisestä koskemattomuudesta. Hyvän palvelintason suojauksen ansiosta myös sivustosi pysyy paremmin turvassa hakkereilta. 

Kannattaa myös tarkistaa sisältyykö SSL-salaus hintaan vai pitääkö se hankkia erikseen. SSL-salaus suojaa liikenteen verkkosivuston ja sen kävijän välillä. Lisäksi se näkyy esimerkiksi lukon kuvana selaimen yläpalkissa. SSL-salaus on nykyään erittäin tärkeä jo ihan senkin takia, että esimerkiksi Google Chorme ilmoittaa sivuston kävijöille, jos sivustoa ei ole suojattu, mikä saattaa pahimmillaan johtaa kävijän poistumiseen sivustolta. 

Mikä palvelupaketti on oikea?

Omalle sivustolle tarvittavaa palvelupakettia voi arvioida itse palveluntarjoajien sivustojen suositusten ja resurssilistausten mukaan, mutta siihen voi pyytää myös rohkeasti apua asiakaspalvelulta. Jos tuntuu yhtään epävarmalta, on parempi ratkaisu pyytää rohkeasti apua, kuin valita summassa esimerkiksi liian pieni palvelupaketti. Samalla pääset testaamaan potentiaalisen palveluntarjoajan asiakaspalvelun toimintaa heti itse.

Tuntuuko alan sanasto täysin vieraalta? Kurkkaa täältä löytyvää hosting-sanastoa.

Juuso Kataja, Zoner

Share

Coltrane Hassinen

VisuOpisto kouluttaa käyttämään visualisuutta ja sen kaikkia mahdollisuuksia. VisuVinkit ovat kaikille, jotka haluavat parantaa yrityksen visuaalisuudella saamaa tulosta ilmaisilla vinkeillä, ohjeilla ja materiaaleilla.