Mitä on visuaalisuus?
Mikä on visuaalisuuden merkitys?

Visuaalisuus on vakuuttava ja vaikuttava työkalu sinulle, joka haluat tuloksia

Visuaalisuus on markkinoinnin mahtava ja  uskomaton väline, koska sillä oikeasti vaikutetaan ostopäätöksiin jopa 90%! Muodostamme jatkuvasti osittain alitajuisesti mielikuvia ja teemme päätelmiä visuaalisuuden perusteella. Visuaalisuuden vaikutusta on tutkittu paljon ja tiedetään, että esimerkiksi värien valinnalla vaikutamme siihen, mitä tunteita yrityksen visuaalinen markkinointi saa aikaan.

Yrityksen visuaalisuus on osa (tunteisiin vetoavaa) markkinointia, jossa  käytämme visuaalisuuden aikaansaamia reaktioita hyväksemme. Visuaalisuudella herätämme huomion, saamme viestin perille oikein  ja ohjaamme ostokäyttäytymistä. Tämä valtti kannattaa todella käyttää oikein ja tehokkaasti hyväksi.

Visuaalisuudella rakennat brändiä

Visuaalisuuden elementit muodostavat yrityskuvan. Brändiin kuuluu yrityskuvan lisäksi mielikuvia, asenteita ja mielipiteitä yrityksestä tai tuotteesta. Brändiä luodaan hyvin paljon visuaalisuudella, siihen uskominen ja sen nauttima luottamus saadaan aikaan pääasiassa visuaalisuudella luoduilla mielikuvilla. Tunnetuimmat brändit on rakennettu vahvoilla mielikuvilla.  Ostamiseen voit vaikuttaa visuaalisesti merkittävästi – tapahtuipa se missä tahansa.

Visuaalisuus on rohkeutta ja uteliaisuutta

Visuaalisuus on uteliaisuutta, kokeiluja, yllätyksiä. Visuaalisuus on testaamista, tulosten analysointia ja taas uusia kokeiluja. Sopivasti uudella ja  erilaisella visuaalisuudella on helppo saada huomiota ja jäädä mieleen.

Brändin pienetkin uudistukset viestivät, että yritys uudistuu, menee eteenpäin ja myös mihin suuntaan. Visuaalisuus on myös kilpailuvaltti. Se on rohkeutta olla erilainen ja erottua joukosta.

Visuaalisuus on vaikuttamista

Visuaalisuuden vaikutuksia on tutkittu paljon. Jos haluamme vaikuttaa ja helpottaa päätöksentekoa, asiat kannattaa esittää yksinkertaisesti visuaalisessa muodossa.

Visuaalisuus herättää meissä reaktioita, jotka vaikuttavat käyttäytymiseemme, asenteisiimme ja mielipiteisiimme. Jo pelkästään värien valinnoilla voimme vaikuttaa huomattavasti tuotteesta tai yrityksestä muodostuvaan mielikuvaan. Visuaalisuudella vaikutamme kohderyhmän ostokäyttäytymiseen heti alusta lähtien ja ennen kaikkea, aina loppuun asti.

Visuaalisuus on viestintää

Koska 90 % aivoihin menevästä informaatiosta on visuaalista, on valtava ero viestimmekö tekstillä tai käytämmekö visuaalisuutta hyväksi. Moni viesti ei tarvitse sanoja lainkaan.

Tutkimusten mukaan 65% ihmisistä oppii visuaalisesti. Muistamme näkemästämme tiedosta 80% ja vain 20% lukemastamme. Visuaalinen viesti jää siis myös mieleen.

Kiire lisää tarvetta saada yleiskäsitys nopeasti. Visuaalisuuden hyödyntäminen on lisääntynyt monessa teknologiassa. Visuaalisten somekanavien suosio kasvaa nopeasti ja tutkimusten mukaan niiden vaikutus ostopäätöksiin on erittäin merkittävä. 

Visuaalisuus on ensivaikutelman luomista

Ihminen havannoi visuaalisuutta 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstiä ja muistaa sen paremmin.

 Muodostamme 0,05 sekunnissa ensimmäisen mielikuvan tuotteesta aivan samalla tavoin kuin ihmisestä. Tämä voi perustua jopa 90 % pelkkään väriin. Värien valinta voi siis vaikuttaa hyvin paljon yrityksen lopputulokseen asti. Olipa tuotteella fyysinen pakkaus tai tuotteistamme palvelua, meidän täytyy osata kääriä se oikein,  jotta herätämme mielenkiinnon ja saamme asiakkaan tutustumaan tuotteeseemme tai palveluun. Palveluiden visuaalinen markkinointi on haastavampaa ja vaatii innovatiivisuutta sekä yleistä palveluiden tuotteistamista.

Visuaalisuudella vaikutat ostopäätöksiin

Jotta saamme lukijan kiinnostumaan, meidän täytyy onnistua kiinnittämään huomio ja tekemään hyvä vaikutus. Vain tämän vaiheen voittaneena saamme asiakkaan tutustumaan tuotteeseemme ja muodostamaan siitä oman mielipiteensä.

Itse ostopäätöksessä visuaalisuudella on huomattava rooli, josta osa tapahtuu alitajuisesti.  Jokaisessa näissä viidessä askeleessa tarvitaan visuaalisuudella vaikuttamista, jotta päästään eteenpäin.

Lue lisää visuaalisuudesta: Viimeisimmät VisuVinkit