Visuaalinen markkinointi – trendit 2018

Visuaalinen markkinointi – trendit 2018

Visuaalinen markkinointi – trendit 2018 150 150 Coltrane Hassinen

Visuaalisuuden uudet tuulet

Paljon on muuttunut siitä, kun tein vastaavan yhteenvedon vuosi sitten.

Tämän hetken trendeissä mielenkiintoista on kaikenlainen eri tyylien, kuvien ja fonttien yhdistäminen. Toisaalta minimalistisuus on vallalla ja toisaalta hullutellaan neonväreillä.

Läpinäkyvyys ja sen yhdistäminen mihin vaan on yksi lempitrendeistäni, jota olen tehnyt pitkään. Tällä saa tehtyä todella mielenkiintoisia kokonaisuuksia.

Mielelläni näen vielä liukuvärejäkin trendeissä, ne ovat myös suosikkini (oikein käytettynä). Ja vielä – geometriset kuviotkin pitävät onnekseni pintansa.

Logoissa tyylikästä on (useamman sanan yritysnimissä) kahden päinvastaisen fontin yhdistämien tyylikkäästi. Nämä saattavat olla vielä eri värisiä.

Kaikissa trendeissä täytyy aina ottaa huomioon, että minkä tahansa käyttäminen omassa materiaalissa sovelletaanomaan  tyyliin. Kaikki eivät sovi kaikille, mutta moni asia on muokattavissa tai tyylin pohjalta keksittävissä jotakin juuri oman yritysilmeeseen istuvaa ja/tai sitä täydentävää. Yritysilmettäkin voi kirkastaa, kannattaa kuitenkin muistaa, että yrityksen tunnistettavuuden säilyttäminen on tärkeää. Tästäkin on lisää visuaalisuusoppaassa.

Minimalistisuus ja selkeys.

Ikonimaiset kuvat.

Vahvat värit. Taidemaisuus.

Fonttien ja kirjainten tai kirjainten osion sekoittaminen eri paikkoihin ja suuntiin. Tekstin ``leikkaaminen``. Fonttien käyttäminen kuvina.

Nestemäisyyden efektillä luotu tyyli.

Kirkkaat värit tummalla pohjalla.

Epätäydellisyys ja epäsymmetrisyys.

3D-kuvat ja -vaikutelmat.

Kukkien kuvat.

Taiteellisuus.

Tietokoneen kansissakin näkyvät visuaalisen markkinoinnin trendit.

Muita visuaalisuuden trendejä:

 • Tekstin ja kuvien yhdistäminen niin että molemmat ovat osa toista ja muodostavat yhdessä visuaalisen kokonaisuuden.
 • Eri tavoin tehdyt päällekkäiset kuvat.
 • Omat kuvat ja kuvat ihmisistä ovat tämän hetken tutkitusti kiinnostavimpia kuvia. Kuvapankkikuvat ovat vaihtuneet tilannekuviin omista työntekijöistä. Ota tavaksi ottaa töissä kuvia.
 • Valot ja varjot tekevät visuaalisuuteen oman vivahteen. Taidemaisuus on nyt todella vahvasti pinnalla ja se yhdistyy valoihin ja varjoihin. Ei kannata säikähtää, että pitäisi olla valotuksen mestari, yllättävän helposti luonnollisissakin kuvissa saa varjoja esiin. Lisäksi esimerkiksi PowerPointilla voi tehdä heijastuksia, joilla muutat kuvan luonteen aivan toiseksi.
 • Watercolor ja muut abstraktit kuviot. Watercolor on nimensä mukaisesti kuin vesiväreillä maalattu kuva, teksti, tiettyä väriä epätasaisesti levitettynä jne. Näitä löytyy paljon verkosta ilmaiseksikin.
 • 3D Infograafi-tyyppiset kuvat ja interaktiiviset infograafit. Yleisesti ottaen 3D-vaikutelmaan pyrkivät erilaiset ratkaisut ovat suosittuja. Kuitenkin näiden ohella nousussa ovat myös tasaiset kuvat, joilla voidaan selkeämmin kuvata monimutkaista tietoa. Infograafit ovat olleet jonkin aikaa jo käytössä ja ilmaisiakin pohjia löytyy paljon. Infograafien suosio on noussut nopeasti.
 • Minimalistisuus, yksinkertaisuus ja selkeys. Vahva boldattu teksti ja paljon tyhjää tilaa. Muodissa on sanapari kirjoitettuna kahdella eri fontilla, joista toinen on vahva boldattu ja toinen kapea (esim. logoissa). Visuaalisuusoppaasta löydät lisää tietoa fonttien valinnasta.
 • Paljon tyhjää tilaa. Kuvan ja/tai tekstin ympärille jätetään minimalistisuutta korostaen tyhjää tilaa. Kotisivuilla ja mainoksissa tämä on ollut tehokas keino saada huomio siihen pieneen osaan, jossa on jotakin.
 • Interaktiiviset elementit ja osiot, animaatiot.
 • Vahvat ja kirkkaat värit. Näitä käytetään erityiseti voimakkaissa kontrasteissa. Ne toimivat huomion herättäjänä tai sen kiinnittämiseen tiettyyn kohtaan.
 • ”Hover state”: Hyvin suosittua on myös erilailla toteutetut efektit, jossa hiirellä osuessa kohde muuttaa muotoa tai väriä ym.
 • “Parallax scrolling”  tai “parallax design”:  Tyyli, jossa taustan elementit liikkuvat eri nopeudella kuin edessä olevat elementit (esimerkiksi  suuri kuva), kun sivulla siirtyy alaspäin. Tämä antaa syvyyden ja kolmiuloitteisuuden tuntua sivulle. Minimalistisuuden lisääntyessä nämä erilaiset efektit vähenevät ja niiden merkitys pikkuhiljaa hiipuu. Näitä käytetään kuitenkin edelleen paljon. 
 • Ruudukkoon perustuvat visuaaliset ratkaisut. On jopa kehitetty kotisivujen tee-se-itse alustoja, joissa sivujen rakentaminen perustuu täysin ”ruudukon täyttämiseen” eri elementeillä. Ruudukko antaa ryhtiä tyyliin ja pakottaa elementit sijoittumaan visuaalisesti tasaisesti.
 • Tee-se-itse -alustat. Nämä ovat erinomaisia, mutta vaarana on hyvin samanlaiset ulkoasut kuin muillakin. Yleinen yhteinäisyys saattaa unohtua, jos tekee eri asioita tai materiaaleja eri alustoilla. 
 • HD-videot
 • Luontoon liittyvät kuvat.
 • Piirroskuvat. Yksilöllisyyttä arvostetaan paljon ja piirroskuvat tuovat sekä taiteellisuutta että uniikkia ulkoasua.

Logojen trendejä

 • Yksinkertaisuus

 • Kirjainten sekoittaminen moneen suuntaan

 • Kirjaimet muodostavat kuvion
 • Leimamaiset kuviot
 • Liukuvärit
 • Päällekkäiset kuviot
 • Fonteilla ja kirjaimilla ”leikkiminen”: kirjaimista jätetään osa pois ja niitä editoidaan. Niistä tehdään jotakin, joka on kirjaimen ja kuvan väliltä, muttei välttämättä ole tarkoitus, että kokonaisuus esittää mitään.
 • Koristeellisuus ja samaan aikaan yksinkertaisuus. Vähemmän elementtejä, jotka voivat olla koristeellisia. Kokonaisuutena logo voi olla kuin kaunis kuva tai todella pelkistetty.
 • Myös täällä näkyy edelleen liukuvärit vahvana trendinä
 • Tietynasteinen huumori ja hauskat kuvat ovat mukana. Piirroskuvia käytetään paljon.
 • Geometriset kuviot ovat edelleen hallitsevia
 • Tyhjää tilaa jätetään täälläkin. Logoissa se on luonnollisesti haasteellisempaa, kun logon täytyy mahtua tiettyyn, joskus ahtaaseenkin, tilaan ja sisällöstä täytyy saada selvää. Silti monessa logossa jätetään selvästi enemmän tilaa ympärille tai se on osana kuviota.
 • Kuvalla tai värikkyydellä täytetyt kirjaimet
 • Kaunokirjoitus

Kiinnostaako visuaalisuus?

Tilaa ILMAINEN  pienyrittäjän väri-ja visuaalisuusopas.

Visuaalisuuteen kannattaa panostaa. Amatöörimaisen näköinen visuaalisuus antaa epäluotettavan kuvan yrityksestä.

Oppaan tilaamalla saat jatkossa visuaalisuuteen liittyviä vinkkejä! Pian tiedossa myös lisää tietoa, miten voit itse toteuttaa visuaalisuutta sekä ammattimaista ja yhtenäistä ulkoasua. Pysy kuulolla:)

Voit koska tahansa poistua listalta, eikä tietojasi luovuteta eteenpäin.

Oppaasta löydät käytännöllistä ja olennaista tietoa oman yrityksesi visualisuuden toteuttamiseen, esimerkiksi:

Miksi visuaalisuus on tärkeää?
Mikä on yritysilme ja brändi?
Fonttien ja värien merkityksiä ja niiden yhdistämistä
Mitä pitää ottaa huomioon mainoksissa?
Eri kuvaformaatit
Mitä tarvitset mainostoimistolta tai graafiselta suunnittelijalta?
Mitä värikoodit tarkoittavat?
Mistä löytää väriyhdistelmiä?
Visuaalisuuden kokonaisuus
Kotisivujen visuaalisuus

Lähteitä:
http://blog.visme.co/cool-infographics/
https://graphicmama.com/blog/infographic-design-trends-2018/
https://blog.hubspot.com/marketing/web-design-trends-2017?
https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2018/
https://blog.hubspot.com/marketing/logo-design-predictions-201
15 Trends in  Graphic Design for 2018 / Philip VanDusen

 

Share

Coltrane Hassinen

VisuOpisto kouluttaa käyttämään visualisuutta ja sen kaikkia mahdollisuuksia. VisuVinkit ovat kaikille, jotka haluavat parantaa yrityksen visuaalisuudella saamaa tulosta ilmaisilla vinkeillä, ohjeilla ja materiaaleilla.